Promskoor

Het Promskoor Schiedam bestaat uit 30 enthousiaste mannen en vrouwen, die allen auditie hebben gedaan om toegelaten te worden. De combinatie met het harmonieorkest van Sint Radboud maakt ons uniek. We hebben daardoor een zeer gevarieerd repertoire, van klassiek tot pop en alles daar tussenin. Deze combinatie maakt het mogelijk dat wij optreden voor een groot publiek zoals bij onze jaarconcerten. Maar wij treden ook op in kleinere setting, begeleidt op piano of door een ensemble uit het orkest. Het koor staat onder de vakkundige leiding van onze dirigent Laurens de Boer en hij werkt nauw samen met Martijn Krijnen, de dirigent van het harmonieorkest. Het Promskoor repeteert op woensdagavonden van 20.00 - 22.00 uur. Heb je een goede zangstem en wil je graag eens kennismaken met onze manier van instuderen? Neem dan contact met ons op! We zijn in bijna alle stemgroepen op zoek naar versterking!

Privacyverklaring

Muziekvereniging St. Radboud hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. St. Radboud houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy-document;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          De gegevens niet langer bewaren dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zie toestemmingsformulier);

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het betreft de volgende gegevens:

-          Lidmaatschap: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, datum van inschrijving, automatische machtiging, betalinggegevens;

-          Nieuwsbrief en andere relevante post: e-mailadres.

Als Muziekvereniging St. Radboud zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

U heeft de volgende rechten:

-          Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

-          Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;

-          Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;

-          Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

-          Het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;

-          Het anonimiseren van uw gegevens of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.


Wij kunnen dit privacydocument van tijd tot tijd (moeten) wijzigen en zullen u dan via de Nieuwsbrief informeren en op onze website een update plaatsen.

Contactgegevens:

Muziekvereniging St. Radboud

Kerkweg 46a

3124 KE Schiedam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.sintradboud.nl

Telefoon secretariaat: 06 40 13 17 13

 

Augustus 2018

 

Laatst bijgewerkt op maandag 10 september 2018 17:57

Vind je ons leuk?

 

Bezoek eens een repetitie

Wij repeteren op de volgende dagen:

Leerlingenorkest | Dinsdag 18:45-19:45 uur
Harmonieorkest | Dinsdag 20.00-22:00 uur
Promskoor | Woensdag 20.00-22:00 uur

Bezoek ons verenigingsgebouw

Kerkweg 46a 
3124 KE Schiedam 
Nederland

Bezoek onze sociale netwerken

Ga naar boven